Geplaatst op

Bericht van The House of AI & i-LUDUS

BERICHT 21/12/2021 – i-LUDUS werd in 2016 opgericht met als missie om organisaties en individuen te inspireren tot innoveren.  De voorbije 5 jaren resulteerde dit in de oprichting van een STEM-academie en de realisatie van verschillende innovatieve projecten.  Een aantal projecten, met o.a. drone-technologie en artificieel intelligente beeldverwerking, kregen hierbij de nodige media-aandacht vanwege hun pioniersgehalte.  Binnen i-LUDUS werd het idee gelanceerd om de drempel tot het gebruik van AI voor organisaties te verlagen via het aanbieden van een online leerplatform met interactieve opleidingen en tools.  In functie van een toegewijde focus werd in 2020 het idee uitgewerkt en geconcretiseerd in de oprichting van een aparte vennootschap voor de roll-out van het online leerplatform ‘THE HOUSE of AI’.   Het unieke opleidingsaanbod ‘Artificieel intelligente analyse van de lichaamshouding’ en het bijhorend project zorgde voor de eerste klanten en kreeg onmiddellijk persaandacht.  Ter verbetering  en vereenvoudiging van de dienstverlening wordt vanaf 2022 het online leerplatform en de bijhorende diensten geïntegreerd bij i-LUDUS bv.  Het online platform blijft haar naam ‘ THE HOUSE of AI’ behouden (https://thehouseofai.com).

Voor meer info : info@thehouseofai.com & info@i-ludus.be