Privacybeleid The House of AI

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens?

Wij zijn The House of AI. Wij zijn een bv met maatschappelijke zetel te Rivierstraat 31, 9250 Waasmunster. Dit privacybeleid geldt voor de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en gebruiken wanneer je onze diensten gebruikt. De verzameling en verwerking van je gegevens zijn onze verantwoordelijkheden. 

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op zowel onze website als ons online leerplatform.

Waarom verzamelen wij jouw gegevens en op welke basis?

Wij verwerken je gegevens voor de volgende doeleinden:

Statistische doeleinden

Wij gebruiken je gegevens ook voor statistische doeleinden, om het gebruik en de algemene werking van onze diensten te analyserenen verbeteren. Daarnaast helpen gegevens ons te achterhalen welke diensten en content voor onze gebruikers interessant en bruikbaar zijn. Door te weten wat jij en andere mediagebruikers lezen en bekijken, kunnen we ons aanbod nog beter en relevanter voor je maken.

Vooraleer we je gegevens verzamelen, zullen we altijd jouw toestemming vragen. 

Onze nieuwigheden ontdekken

Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe opleidingen of andere acties? Dan kan je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij gebruiken je gegevens om de nieuwsbrief naar jou te kunnen versturen. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kan je je makkelijk uitschrijven via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief in je mailbox.

Misbruik opsporen en onderzoeken

Wij zouden het liefst iedereen blindelings ons vertrouwen schenken, maar dat is een beetje naïef. Daarom gebruiken we gegevens om misbruiken op onze website te voorkomen en op te sporen.

Welke gegevens verzamelt the house of AI van mij?

Ten eerste verzamelen wij identificatiegegevens van jou. Die informatie krijgen we bijvoorbeeld wanneer je je gegevens rechtstreeks aan ons meedeelt. Je deelt gegevens onder meer wanneer je je gegevens achterlaat bij het inschrijven op onze nieuwsbrief.

Ten tweede verzamelen wij gegevens over je gebruik van onze website. Welke pagina’s worden bekeken, hoelang, …

Om inzicht te krijgen in je gebruik van onze onlinediensten, gebruiken we zogenaamde ‘cookies’. Daarover kom je meer te weten in ons cookiesbeleid . De gegevens die wij via de cookies van onze onlinediensten verzamelen, zijn logbestandgegevens en apparaatgegevens:

  • Logbestandgegevens zijn bijvoorbeeld een IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en tijd van je online verzoek, je browser, enzovoorts.
  • Apparaatgegevens zijn onder andere het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van het toestel dat je gebruikt om naar ons aanbod te luisteren, kijken en surfen. Met die gegevens kunnen we een ruwe inschatting van je locatie maken. Wij zullen die informatie enkel opvragen als die nuttig is voor het leveren van een relevante dienst.

Van welke bronnen verzamelt The House of AI mijn gegevens?

Wij verzamelen gegevens:

  • Van jou rechtstreeks, bijvoorbeeld wanneer je een profiel aanmaakt op ons online leerplatform.

Lopen mijn gegevens risico’s?

De uitwisseling van informatie via het internet verloopt jammer genoeg nooit volledig veilig. Hackers en virussen zijn nu eenmaal onderdeel van het internet. Daarom kunnen we het verlies van of de toegang door onbevoegden tot gegevens nooit helemaal uitsluiten. We doen er wel alles aan om jouw gegevens op de best mogelijke manier te beschermen. Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om je privacy te garanderen. Bovendien evalueren we die technologieën en maatregelen herhaaldelijk zodat ons systeem zo goed mogelijk bestand is tegen de nieuwste virussen en malware. Wij werken daarvoor samen met gespecialiseerde bedrijven.

Welke derde partijen kunnen mijn gegevens ontvangen?

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

  • Dienstverleners: Wij geven je gegevens door aan de dienstverleners waarop we een beroep doen. Zij leveren ondersteunende diensten zoals infrastructuur- of IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten of het afnemen van enquêtes. Die dienstverleners krijgen toegang tot bepaalde gegevens en informatie in het kader van hun opdracht. Zij treden met andere woorden enkel in onze opdracht en voor onze rekening op. Zij mogen je gegevens dus nooit voor hun eigen doeleinden gebruiken.  Voorbeeld hiervan is HubSpot.
  • Aanbieders van sociale media: Heb je al gemerkt dat je op sommige van onze pagina’s doorverwijzingen naar sociaal netwerksites zoals LinkedIn of Facebook ziet? Met die specifieke knoppen kan jij informatie delen op die platformen. De knoppen die naar die sociaal netwerksites verwijzen, realiseren en beheren de sociale media zelf. Die sociale media zetten soms ook cookies op je (mobiel) toestel. Met andere woorden: wijzelf hebben geen volledige controle op de toepassingen die die bedrijven met die knoppen maken. Wij raden je dus aan om ook de gebruiksvoorwaarden en het cookies- en privacybeleid van de sociaalnetwerksites door te nemen. Ons eigen privacybeleid, dat je nu aan het lezen bent, regelt enkel het gebruik van de gegevens die wij als The House of AI verzamelen. Lees zeker ook ons cookiesbeleid, waarin we meer uitleg geven over hoe je cookies kan controleren.

Doet The House of AI aan geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen of heeft ze profielen?

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen. Heel concreet betekent dat dat we je gegevens nooit gebruiken om beslissingen te nemen zonder menselijke tussenkomst die rechtsgevolgen of verregaande gevolgen voor jou kunnen hebben.

Hoe kan ik de gegevens controleren die The House of AI van mij heeft?

Omdat het hier over jouw gegevens gaat, vinden we het belangrijk dat je je persoonlijke informatie op elk moment kan controleren. Je hebt de volgende rechten, die je overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de Europese privacywetgeving kan uitoefenen:  

Recht op inzage

Je hebt het recht op inzage van je gegevens. Dat wil zeggen dat je kan nagaan welke gegevens wij van jou hebben. Als je dit zou willen kan je contact opnemen met info@thehouseofai.com.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht op rectificatie van je gegevens. Het zou kunnen dat wij gegevens van jou hebben die niet juist of niet meer juist zijn. Ben je verhuisd of heb je een nieuw e-mailadres? Dan kan je je gegevens eenvoudig aanpassen of verbeteren door een mailtje te sturen naar info@thehouseofai.com.

Recht op wissing

Je hebt het recht op wissing van je gegevens. Als je wil dat we je gegevens niet langer bewaren of gebruiken, kan je je gegevens bij ons wissen. Dit kan opnieuw door het versturen van een mailtje naar info@thehouseofai.com. Wij zijn wel niet altijd verplicht je gegevens te wissen wanneer je dat vraagt. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald. 

Recht op beperking

Je hebt het recht op beperking van je gegevens. Je kan ons dus verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken. In dat geval blijven we je gegevens bewaren, maar zullen we het gebruik ervan inperken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je meent dat je gegevens onjuist zijn en je niet wil dat we die gegevens nog verwerken totdat ze zijn aangepast. Je hebt dit recht ook wanneer de bewaring of het gebruik van je gegevens door ons onrechtmatig zou zijn, maar je niet zou willen dat we de gegevens verwijderen. We zijn wel niet altijd verplicht om aan dergelijke verzoeken tegemoet te komen. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald. Vragen tot de beperking van je gegevens kan je via info@thehouseofai.com stellen. We zullen je vraag dan zo snel mogelijk behandelen.

Recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens. Dat wil zeggen dat je je kan verzetten tegen het verdere gebruik van je gegevens door ons. Je kan dit enkel doen wanneer je grondige redenen hebt die verband houden met je specifieke situatie, en opnieuw door contact op te nemen met info@thehouseofai.com. Wij zijn trouwens niet altijd verplicht om op een dergelijk verzoek in te gaan.

Recht om je te verzetten

Je hebt het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Je kan dit recht uitoefenen via de cookiesinstellingen. Wil je hier meer over weten? Lees dan zeker ons cookiesbeleid. Je kan je ook uitschrijven voor nieuwsbrieven, wanneer we je via die weg met informatie over onze content of met aanbiedingen contacteren.

Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht altijd je toestemming in te trekken als de verwerking van je gegevens op basis van jouw toestemming gebeurt. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat biedt jou de mogelijkheid om persoonsgegevens vlot van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Wij zijn wel niet altijd verplicht om op dit verzoek in te gaan.

Hoelang bewaart de House of AI mijn gegevens?

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het vooropgestelde doel. Als je ervoor zou kiezen om je gegevens niet meer met ons te delen, dan zullen we je gegevens ook niet meer gebruiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je je voor een van onze nieuwsbrieven uitschrijft. We zullen je gegevens wel nog gedurende twee jaar bewaren voor de behandeling van mogelijke klachten of juridische geschillen. In dat geval zijn je gegevens gearchiveerd en slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van die bewaartermijn zullen je gegevens uiteraard definitief verwijderd of geanonimiseerd worden. 

Bij wie kan ik met verdere vragen of eventuele klachten rond privacy terecht?

Heb je ons privacybeleid volledig doorgenomen, maar nog geen antwoord op je vraag gevonden? Stel je vraag in verband met privacy dan aan info@thehouseofai.com. Bovendien hebben wij ook een Data Protection Officer. Die kan je contacteren via dietrich@thehouseofai.com.

Wij hopen dat je het volgende e-mailadres niet snel zal nodig hebben. Maar voor klachten met betrekking tot ons privacybeleid sturen wij je graag door naar info@thehouseofai.com. Als je wil, kan je ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie daarover vind je terug op hun website.

Kan dit privacybeleid veranderen?

Dit privacybeleid kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Onze onlinediensten zijn bijvoorbeeld een dynamische en innovatieve omgeving. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je gegevens op een andere manier zullen verzamelen of willen gebruiken. Natuurlijk laten we je weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn, en zullen we je toestemming vragen als dat nodig